Ilustrado

Ms. Toki 2010

r/ilustrado

u/FinnFausto

1 minute read

Noong nag-o-OJT pa ako sa may DOST-ASTI UP Diliman. Share ko na rin yung mga iba ko pang mga nagawa at magagawa sa susunod. :) Sa sakayan papuntang Katipunan palaging nag-aabang jeep na masasandalan patungo kung saan     Naka dungaw sa bintana’t may nakitang isang diwata lahat nagkagulo’t napatulala ako     Ang blue blouse at shirt na iyong suot sneakers na white at short short paano ko ba malilimot?

The Owl and The Mouse

r/ilustrado

u/_adjl

5 minute read

The owl looked over the forest from afar, high above on his branch, his sanctuary. Dusk was slowly turning into darkness, and the soft light on the leaves turned from reddish gold to a dark hue of blue. It was still and calm in the forest, and it was all perfect for the owl. As he silently contemplated on his thoughts, sharp eyes spotted movement in the dark green growth below.

u/rockromero

5 minute read

Na-inspire lang ako ng Welcome to Nightvale na Podcast. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga! Dito sa 505.9, ang radyo ng masa, gawa para sa masa, at sinaksak sa baga ng masa simula ng binuo ang pandaigdigang teritoryo ng Pilipinas. Masaya ang sinag ng haring araw sa ating isla. Nagbibigay buhay sa mga pananim na itinanim ng mga nagtatanim sa mga pinagtataniman. Nagpapalaki’t napapalakas sa iba’t ibang uri ng tanim tulad ng kalabasa, talong, upo, patatas, droga, kalamansi, bala, at mga panaginip na tumutubong lanta dala ng oras at mapapait na ala-ala.

Ballerina

r/ilustrado

u/astragalia

12 minute read

Memory is a beautiful thing. A lot of things can happen in a year, and you could as easily forget about all of them. Those little moments on a day you really, really love, though… now, those are the ones you don’t readily forget. Take for instance, this girl I’ll be telling you about. I met her one Thursday afternoon when I decided to spend my time on the rooftop instead of on the track.